Политика за поверителност

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
I. ДЕФИНИЦИИ
При прилагане на настоящата Политика на поверителност посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:
 • Бира Бар КЛЮЧЕТО, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул.Русе 27А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205085177;
 • Thekeybeerbar.com – електронен магазин, собственост на КЛЮЧЕТО, достъпен на адрес в интернет http://thekeybeerbar.com , посредством който клиентите имат възможност да извършват Поръчки;
 • Клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на Общите условия и има активен клиентски профил;
 • Клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на godzila.bg уникален профил на съответния регистриран клиент за използване на електронния магазин и услугите, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
 • Поръчка – заявка за закупуване на предлаганите през thekeybeerbar.com стоки (храни, напитки и др.), включително и съпътстващата услуга по доставка.
II. ПРИЛОЖИМОСТ
Настоящата Политика на поверителност е приложима по отношение на всяко използване на електронния магазин и услугите на КЛЮЧЕТО от страна на клиентите в обхвата на настоящата Политика на поверителност. Настоящата Политика на поверителност е достъпна на интернет страница Политика на поверителност.
Годзила действа като администратор на лични данни, събирани и обработвани във връзка с дейността на електронния магазин thekeybeerbar.com във връзка с приемане и изпълнение на поръчки и предоставяне на услугите на КЛЮЧЕТО.
III. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ, ЦЕЛИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
КЛЮЧЕТО събира и обработва лични данни на своите клиенти. Тази информация включва данни, които клиентите предоставят лично при регистрация или актуализация на своя клиентски профил, при заявка за услуга (получаване на рекламен бюлетин), както и при извършване на поръчка, като тези лични данни включват например име, e-mail адрес, телефонен номер, адрес за доставка, история на поръчките, както и всички други изрично посочени в процеса на създаване на клиентски профил или при реализиране на поръчка лични данни.
КЛЮЧЕТО може да използва изпълнението на сключения между страните договор, съгласието, спазването на законови задължения, а също и легитимни интереси (напр. във връзка с предлагане и промотиране на услугите) като правни основания за събиране и обработване на личните данни на отделните клиенти в обхвата на настоящата Политика на поверителност. Когато изпълнението на договор е приложимото правно основание за обработване на лични данни, предоставянето на изисканите данни е необходимо условие за сключването на договор между страните, тъй като без този необходим минимум от данни КЛЮЧЕТО не може да изпълни задълженията си по него.
КЛЮЧЕТО се старае да ограничи събирането на лични данни до минимума, необходим за предлагане и предоставяне на своите клиенти на заявените от тях услуги. Без достъп до този минимум от лични данни КЛЮЧЕТО не може да предложи на потенциалните си клиенти съответните услуги.
Защитата на личните данни на своите клиенти е от изключителна важност за КЛЮЧЕТО. Въпреки че КЛЮЧЕТО не може да гарантира пълна сигурност, КЛЮЧЕТО предприема вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните данни на своите клиенти срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.
КЛЮЧЕТО обработва лични данни с цел реализиране на поръчките на клиентите, за връзка с клиентите, за директен маркетинг, за запознаване на клиентите с актуални инициативи на КЛЮЧЕТО, за статистически нужди, както и за цялостното подобряване на качеството на предлаганите услуги. КЛЮЧЕТО не извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране.
КЛЮЧЕТО не използва личните данни на своите клиенти за цели, различни от посочените.
IV. С КОГО И ЗАЩО СПОЕДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
КЛЮЧЕТО не споделя лични данни с трети лица и не им предоставя достъп до тях, освен в следните случаи:
 • със съгласието на съответния клиент;
 • когато това е стриктно необходимо за оперирането на thekeybeerbar.com или при предоставянето на услугите, напр. във връзка с използването на хостинг услуги или IT поддръжка на системите, както и за предоставяне на заявена от клиент услуга, като например при осъществяване на плащане чрез външен доставчик на разплащателни услуги, като във всички посочени случаи КЛЮЧЕТО се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица полагат адекватни усилия за защита на личните данни на клиентите;
 • за защита на своите законови права и интереси, както и на тези на своите клиенти;
 • когато КЛЮЧЕТО има задължение по закон да разкрие тези лични данни.
V. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
КЛЮЧЕТО съхранява и обработва по друг начин личните данни на клиентите в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство. Предаване на лични данни в трети страни по смисъла на и в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 се извършва при съблюдаване на посочените в този Регламент изисквания.
КЛЮЧЕТО се стреми да запазва лични данни за периода на обработването им във връзка с целите, за които те са били събрани, както и за срок не по-дълъг от 6 месеца след изпълнение на тези цели.
КЛЮЧЕТО може да съхранява лични данни в анонимизирана форма за по-дълъг период, например за статистически цели.
VI. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ, ПРОМЯНА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Клиентът има право на достъп до своите лични данни. В случай на неточности клиентът има право да поиска в писмен вид актуализирането на тези лични данни.
Когато съгласието се използва като правно основание за обработване на лични данни, клиентът има право да оттегли даденото съгласие.
Клиентът може да поиска в писмен вид изтриване на своите лични данни. В този случай КЛЮЧЕТО по всяка вероятност няма да има минималната необходима информация, за да продължи да предоставя услугите на КЛЮЧЕТО и клиентският профил на съответния клиент, когато има такъв, ще бъде изтрит.
Клиентът може да има право и на възражение срещу обработването, ограничение на обработването, както и на право на преносимост на данните.
В случай че клиент има въпроси във връзка с описаните права или желае да получи информация за или копие от своите лични данни, които КЛЮЧЕТО съхранява и обработва, той следва да отправи запитване до КЛЮЧЕТО в писмен вид по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини.
VII. БИСКВИТКИ (COOKIES)
С посещаването на thekeybeerbar.com Вие давате съгласие за използването на бисквитки по начина и за целите, описани по-долу. В случай че получена от нас чрез бисквитка информация съдържа Ваши лични данни, те ще бъдат обработвани съобразно настоящата Политика на поверителност.
„Бисквитките“ („cookies“) са малки текстови файлове с данни, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате уебсайта или преминавате от една страница към друга.
thekeybeerbar.com използва както сесийни бисквитки, които се изтриват със затварянето на Вашия браузър, така и бисквитки, които остават на Вашето устройство за определен период след приключване на съответната сесия – например за запомняне на Вашето потвърждение, че сте запознати с използването на бисквитки от наша страна. Някои от тези бисквитки са необходими за предоставянето на базовата функционалност на електронния магазин. Други ни позволяват да предоставим допълнителни функции, които Ви осигуряват по-добро и персонализирано използване на thekeybeerbar.com. Използваме тези бисквитки например за следните цели:
 • за идентификация на регистриран в thekeybeerbar.com клиент;
 • за запомняне на променени от клиента настройки;
 • за предоставяне на определени функционалности, например „кошница“ с текущата Ви незавършена поръчка;
 • за подобряване на общия изглед на thekeybeerbar.com.
Възможно е бисквитки на трети страни да бъдат разположени на Вашето устройство през thekeybeerbar.com, например тези на Facebook, Inc. във връзка с поставените от нас бутони на Facebook, тези на други социални мрежи, а също и тези на Google LLC във връзка с използването на услугата Google Analytics. Такива бисквитки на трети страни се администрират изцяло от съответната трета страна и КЛЮЧЕТО няма достъп до и не обработва евентуално събраните чрез тези бисквитки лични данни, нито пък може да контролира начина, по който съответната трета страна обработва лични данни. В случай че желаете да научите повече за събирането и обработката на Ваши лични данни от трети страни, следва да се запознаете с техните самостоятелни политики на поверителност и при необходимост да отправите въпроси директно към съответната трета страна.
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки, когато пожелаете – за повече информация можете да посетите aboutcookies.org (на английски език). Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашето устройство, а също така можете да настроите повечето модерни уеб браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт или преминавате от една към друга страница в рамките на същия сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят коректно или да отсъстват изцяло.
VIII. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
При необходимост КЛЮЧЕТО има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящата Политика на поверителност.
При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящата Политика на поверителност КЛЮЧЕТО уведомява клиентите. В случай че в двуседмичен срок клиентите заявят с изрично писмено съобщение до КЛЮЧЕТО, че не приемат измененията и/или допълненията в Политиката на поверителност, КЛЮЧЕТО ще преустанови обработването на съответните лични данни.
В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той е запознат с измененията и/или допълненията и ги приема.
IX. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
В случай на несъгласие от страна на клиент с описаните в настоящата Политика на поверителност практики КЛЮЧЕТО насърчава клиентите да се свържат директно с представител на дружеството по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на КЛЮЧЕТО, право на клиента е да отнесе въпроса до Комисията за защита на личните данни.
За неуредените в настоящата Политика на поверителност положения се прилагат Общите условия и общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.
Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящата Политика на поверителност не води до недействителност на някоя от останалите разпоредби, нито пък на Политиката на поверителност в нейната цялост.
X
Call Now Button

Начало

Бургери

Количка